Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/metaforicheskoe-pole-s-yadernoy-leksemoy-gott-bog-v-individualno-avtorskoy-kartine-mira-r-m-rilke