Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/metod-otsenki-alternativnyh-variantov-funktsionalnogo-zonirovaniya-territorii-goroda