Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-aspekty-geograficheskogo-issledovaniya-muzykalno-folklornyh-traditsiy-regiona