Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-posledovatelnoy-obrabotki-rezultatov-anketirovaniya-sovokupnosti-oprashivaemyh-razbitoy-na-raznovelikie-vyborki