Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodno-pravovye-aspekty-ustoychivogo-razvitiya-lesov