Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/model-upravleniya-dostupom-tipovoy-bibliotechnoy-informatsionnoy-sistemy