Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-nestatsionarnyh-gidravlicheskih-protsessov-v-promyshlennyh-tsentrifuzhnyh-kaskadah-obogascheniya-urana