Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-organizatsionnoy-struktury-upravleniya-obedinennym-universitetom