Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-protsessa-formirovaniya-informatsionnoy-kultury-v-tehnicheskom-vuze