Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/moralno-psihologicheskoe-sostoyanie-lichnogo-sostava-suschnost-i-diagnostika