Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/neblagovidnye-deyaniya-kanonizirovannyh-monarhov-opyt-bogoslovskogo-analiza