Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-osobennosti-biologii-rost-i-vozrast-melkocheshuynoy-tribolodon-brandtii-i-krupnocheshuynoy-t-hakonensis-dalnevostochnyh