Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/novoilinskaya-postneoliticheskaya-kultura-v-srednem-i-verhnem-prikamie