Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/o-kontseptualnyh-osnovah-i-strukture-mezhdunarodnogo-standarta-po-integrirovannoy-otchetnosti