Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/o-krizise-v-filosofii-ili-kto-myslit-abstraktno-2