Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/o-nekotoryh-novyh-printsipah-lingvogeograficheskogo-izucheniya-dialektnoy-leksiki-leksicheskiy-atlas-russkih-narodnyh-govorov