Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/o-stepeni-izuchennosti-lingvokulturnogo-kontsepta-rodstvo-v-sovremennom-yazykoznanii