Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/o-strategii-i-kontseptsii-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-rossii-do-2020-goda