Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/ob-algoritme-obrabotki-signalov-ot-datchikov-magnitnogo-vagona-defektoskopa