Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/oblachnaya-sistema-redactor-online-dlya-konstruirovaniya-periodicheskih-nauchno-obrazovatelnyh-izdaniy