Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/obratnaya-zadacha-dlya-odnogo-nelineynogo-uravneniya-v-chastnyh-proizvodnyh-vosmogo-poryadka