Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/obratnye-zadachi-v-teorii-teplomassoperenosa