Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/ocherki-ranney-istorii-permi-velikoy-vodno-volokovye-puti