Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-intervalov-neopredelennosti-dlya-kineticheskih-konstant-reaktsii-tsikloalyuminirovaniya-olefinov