Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-universalnoy-tverdosti-konstruktsionnyh-materialov-indentorami-razlichnoy-formy