Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-vnutrishnogo-auditu-dohodiv-vid-osnovnoi-diyalnosti-pidpriemstv-torgivli