Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/osnovaniya-i-perspektivy-problematizatsii-obscheniya-v-sovremennoy-sotsiologii