Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-tendentsii-razvitiya-sovremennogo-rossiyskogo-strahovogo-rynka