Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/osnovy-religioznogo-vospitaniya-v-kontekste-kibersotsializatsii-cheloveka