Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-funktsionirovaniya-pretsedentnyh-vyskazyvaniy-v-yazyke-belorusskoy-reklamy