Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-ideologicheskoy-markirovannosti-v-kachestvennoy-presse-na-primere-izdaniy-id-kommersant-zhurnala-forbes-i-rossiyskoy-gazety