Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-motivatsii-professionalnoy-deyatelnosti-sotsialnyh-rabotnikov-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya-sotsialno