Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-pravovoy-konstruktsii-uzufrukta-v-rossiyskom-germanskom-i-frantsuzskom-grazhdanskom-prave