Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-effektivnosti-izoterapii-kak-metoda-psihologicheskoy-korrektsii