Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-effektivnosti-pennogo-intragastralnogo-kokteylya-s-azotom-u-bolnyh-atopicheskim-dermatitom