Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-konvergentsii-pokazateley-deyatelnosti-malyh-predpriyatiy-mezhdu-regionami-rossiyskoy-federatsii