Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/p-l-lavrov-filosofiya-poznaniya