Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/pakt-molotova-ribbentropa-osnovnye-napravleniya-izucheniya-v-sovremennoy-istoriografii-frg