Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-ispolzovaniya-finansovyh-tehnologiy-bankami-razvitiya-na-primere-aziatskogo-banka-razvitiya-i-vneshekonombanka-rossii