Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/petrogradskaya-chk-i-organizatsiya-doktora-v-p-kovalevskogo-v-1918-g