Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/poeticheskaya-funktsiya-i-ee-realizatsiyav-poeticheskom-tekste