Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/polietnichnost-i-multikulturalizm-kak-faktory-politicheskoy-identichnosti-v-sovremennom-mire