Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/polozhenie-mirovoy-ekonomiki-i-ekonomiki-rossii-v-sisteme-tehnologicheskih-ukladov