Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/povyshenie-iznosostoykosti-truschihsya-poverhnostey-par-treniya