Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/pravoslavnaya-missionerskaya-deyatelnost-sredi-chuvash-orenburgskoy-eparhii-1859-1917-gody