Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoy-rezhim-ogranichitelnyh-mer-v-evropeyskom-prave