Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/preobrazovatel-s-shirotno-impulsnoy-modulyatsiey-dlya-aktivnoy-kompensatsii-prodolnyh-kolebaniy