Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/pretsedentnaya-situatsiya-vsemirnyy-potop-v-mass-mediynyh-politicheskih-tekstah