Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-chetnyh-funktsiy-v-algoritmah-adaptatsii-fazirovannyh-antennyh-reshetok-v-usloviyah-pomeh