Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-printsipov-i-podhodov-otkrytyh-sistem-pri-integratsii-raspredelennyh-informatsionnyh-resursov